Svendborg Kommune forbereder sig på at skære ned på grund af inflation og stigende udgifter

1 Svendborg, tags: kommune - upload.wikimedia.org

Svendborg Kommune står over for udfordringen med at skære i omkostningerne på grund af høj inflation og stigende udgifter. Kommunen har meddelt, at der for 2024 skal udarbejdes et sparekatalog på 60 mio. kr., der stiger til 100 mio. kr. i 2027.

Besparelserne fordeles efter arealernes størrelse, hvor der skal spares 25,4 millioner kroner på senior-, social- og sundhedsområdet og 22,6 millioner kroner til børn, unge og uddannelsesformål.

Jens Otto Kromann, stabschef i Svendborg Kommune, fremhævede, at kommunen vil kende de præcise tal, når økonomiaftalen mellem staten og Kommunernes Landsforening (KL) er forhandlet, som er planlagt pr.

Kromann mener dog, at kommunens gældsbyrde vil blive reduceret efter 2029, hvilket kan have en positiv indvirkning på dens likviditet. Svendborg Kommune har en regel om, at dens likviditet skal være mindst 125 millioner kroner, og man forventer at dens likviditet vil være 165 millioner kroner ved udgangen af 2023.

Økonomisk pres på Svendborg Kommune

De specialiserede voksentilbud til handicappede, personer, der bor på botilbud og andre voksne med behov for særlig hjælp, lægger et betydeligt pres på Svendborg Kommunes økonomi.

Sidste år steg omkostningerne til dette område med 15 mio. Det rejser spørgsmålet, om kommunen får kompensation i den kommende økonomiaftale.

Venstres Mette Kristensen er bekymret for de hårde beslutninger, der skal træffes, og hvor pengene skal findes.

“Vi står ovenfor nogle virkelige svære beslutninger og benhårde prioriteringer. Det er især det specialiserede socialområde, der presser vores økonomi,” sagde hun. “Så hvis vi vil noget nyt, er vi nødt til at prioritere noget andet fra.”

Ifølge hende kan kommunen reducere anlægsudgifterne ved at moderere ønskesedlen til nye projekter. Kristensen og resten af Venstre stemte for nylig imod en principbeslutning om at gå efter det fulde projekt om at frigøre Kobberbækken, som ville koste op mod 70 mio.