Fotosyntese

Hvad betyder Fotosyntese?

Fotosyntese er en biologisk proces, der forekommer i grønne planter, alger og visse bakterier. Denne proces konverterer lysenergi fra solen til kemisk energi i form af glukose (en type sukker) ved hjælp... LÆS MERE »
Mutation

Hvad betyder Mutation?

En “mutation” refererer til en forandring eller variation i det genetiske materiale (DNA) i en organisme. Mutationer kan forekomme naturligt som følge af fejl i DNA-replikationen under celledeling eller som respons på... LÆS MERE »
Symbiosis

Hvad betyder Symbiose?

Symbiose er et fascinerende og multifacetteret begreb i biologien, der refererer til et tæt og ofte langvarigt samspil mellem to forskellige organismer. Det fremhæver den komplekse natur af livet og de intrikate... LÆS MERE »
Halveringstid

Hvad betyder Halveringstid?

Halveringstid er et begreb, der bruges inden for videnskab og især inden for radioaktivitet og kernefysik. Det refererer til den tid, det tager for halvdelen af mængden af en radioaktivt stof at... LÆS MERE »
Fermenteret

Hvad betyder Fermenteret?

“Fermenteret” er et begreb, der bruges inden for fødevareproduktion og biokemi. Det refererer til en proces, hvor organiske stoffer, såsom kulhydrater, omdannes af mikroorganismer som gær eller bakterier under anaerobe betingelser (mangel... LÆS MERE »
kWh

Hvad betyder kWh?

Kilowatt-time, eller “kWh”, er en standard måleenhed for energi, der ofte bruges til at kvantificere produktion, distribution og forbrug af elektricitet. En kilowatt-time repræsenterer mængden af energi, der forbruges, når et apparat,... LÆS MERE »
Stock Photo, tags: undersøgelse - upload.wikimedia.org

Dansk undersøgelse viser potentielt havstrømskollaps i fremtiden

En nylig undersøgelse foretaget af danske forskere, offentliggjort i tirsdags, har vist bekymrende klimaforhold, der kan være forårsaget af Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) kollaps. To forskere, der har udført undersøgelsen, Peter... LÆS MERE »
Hvad betyder frekvens

Hvad betyder frekvens?

Frekvens refererer til antallet af gentagelser af en begivenhed eller en hændelse inden for en bestemt tidsperiode. Det er et mål for, hvor hyppigt eller ofte noget forekommer. Frekvens kan anvendes i... LÆS MERE »
Biodiversitet

Hvad betyder Biodiversitet?

Biodiversitet, også kendt som biologisk mangfoldighed, henviser til den variation og rigdom af levende organismer i en given økosystem, habitat eller på globalt niveau. Det omfatter mangfoldigheden af arter, gener, økosystemer og... LÆS MERE »
Stock Photo, tags: københavns universitet på - upload.wikimedia.org

Københavns Universitet støder på fald i universiteternes rangeringer

Københavns Universitet faldt angiveligt i 2024 QS World University Rankings fra 82. til 107. plads, nu på en fjerdeplads blandt nordiske universiteter. Københavns Universitet blev rangeret bedst fra 2022 til 2023. Efter... LÆS MERE »