Hvad er BNP?

Hvad er BNP

Hvad er BNPBNP er en forkortelse for BruttoNationalProdukt og er et udtryk der dækker over et lands samlede produktion i en given periode. Det kan være over et kvartal eller over et helt år. BNP angiver således værdien af de varer og de ydelser, som et land har produceret – fratrukket de materialer og råvarer, der er anvendt i forbindelse med produktion. Kigger man på et helt konkret eksempel, kan man tage en bager, der indkøber råvarer for 1000 kroner og sælger brød for 3000 kroner. Her er der så opnået en værdiskabelse på 2000 kroner (3000 minus 1000 kroner) og det er disse 2000 kroner, der udgør BNP.

Fair udregning af verdens landes økonomier

Men hvad er formålet med overhovedet at udregne et lands BNP? Dette gøres primært for at have et fælles grundlag til at sammenligne verdens landes økonomi. Det fortæller med andre ord om velstanden de enkelte lande imellem. Det er dog ikke uden problemer, da der både findes store og små lande og man ved at sammenligne disse på baggrund af BNP kan få et forkert billede. Store lande som Rusland og Kina har jo alt andet lige en langt større produktion end små lande som Schweiz og Danmark. Hvad stiller man så op?

BNP pr. indbygger giver økonomisk overblik

Grundet denne ”ulighed” i landes størrelse, udregner man derfor BNP pr. indbygger, da dette er med til at give et både retvisende og fair grundlag. Et grundlag som man kan benytte til at bedømme det enkelte lands økonomiske status og samtidig få et overblik over hvorledes de enkelte landes bruttonationalprodukt falder og vokser i forhold til hinanden.

Flere artikler, der kunne interessere dig...