Hvor Gammel Er Jorden?

Hvor gammel er jorden

Hvor gammel er jorden4,543 milliarder år.

Så gammel anslås jorden vi lever på at være. Denne høje alder er blevet fastsat af en række moderne geologer og geofysikere, de i fællesskab har kunne bestemme alderen ved hjælp af såkaldt radiometrisk datering af meteoritmateriale, der stemmer fuldstændig overens med alderen på de ældst kendte klipper på både jorden og månen. Men selv om jorden blev dannet for knap astronomiske 4,6 milliarder år siden, så er den kun en tredjedel så gammel som universet, der anslås at være hele 13,8 milliarder år gammelt.

Radiometrisk aldersbestemmelse

Ved hjælp af radiometrisk aldersbestemmelse, påviste målinger af blyforekomsten i uranholdige mineraler, at nogle af disse var over en milliard år gamle. Heraf nogle der allerede havde rundet det særdeles skarpe hjørne på 4 milliarder år. Ved at sammenligne solens masse og luminositet, tyder det på, at solsystemet ikke er meget ældre end de undersøgte klipper. Og udfra Ca-Al-rige inklusioner, som regnes for at være de ældst kendte stoffer i meteoritterne dannet i solsystemet, har defineret solsystemets alder og dermed også en øvre grænse for hvor gammel jorden kan være. Og den er således 4,543 milliarder år gammel.

For nogle handler det om tro

Men inden man som følge af den videnskabelige revolution så sig i stand til at bestemme jordens alder ud fra en række beregninger og målinger, var jordens alder beregnet med Biblen som udgangspunkt. Og ifølge den er jorden stadig blot en teenager med en alder omkring de 6-7.000 år. Men uanset om man tror på videnskaben eller religionen, så er og bliver vores jordklode en gammel sag, der har været en del af universet i mange år.