Vegetarisk Forening roser nyt forslag fra Radikale Venstre

Stock Photo, tags: vegetarisk radikale - images.pexels.com

Radikale Venstre offentliggjorde tirsdag en ny politisk plan kaldet “Bæredygtigt forbrug i en global verden” om at pålægge kød afgifter.

Produktionen af kød er en af de største bidragsydere til den globale opvarmning. Selvom dette skridt kan betragtes som et stort skridt i kampen mod krisen, bør det ikke være landets eneste handling.

Rune-Christoffer Dragsdahl, generalsekretær i Vegetarisk Forening, er en af dem, der mener det. For ham er skatter alene ikke nok til at svare på klimakrisen.

“Det vil sige, at pengene skal ud at arbejde for den grønne omstilling i form af tiltag som efteruddannelse af køkkenprofessionelle, grøn skolemad, produktudvikling og forskning,” sagde Dragsdahl.

Dragsdahl kommenterede også politikernes plan om anvendelse af skatteindtægter. Hvis de ville overveje at bruge det på skattelettelser, håbede Dragsdahl, at de ville fokusere mere på lavindkomstfamilier.

Klimarådet peger også på samme problemstilling som Dragsdahl. Det citerede sundhedsuligheden i familier med lavere indkomst. Disse familier er mere sandsynligt påvirket af livsstilssundhedsproblemer.

“Der er lige nu en stor sundhedsmæssig ulighed i samfundet, hvor familier med lavere indkomst hyppigere rammes af livsstilssygdomme og mister flere sunde leveår end resten af befolkningen,” sagde Dragsdahl.

Kødforbrug i Danmark

De fleste i Danmark indtager mere kød end landets officielle kostråd. Kun 10 procent af danskerne opfylder den anbefalede mængde frugt og grønt, der spises. Af disse 10 procent er kun syv procent teenagere.

Ifølge Dragsdahl kæmper sundhedsvæsenet nu. Det beder om at forebygge sygdom, som folk kunne undgå ved at have en sundere kost. Dragsdahl sagde ved at gøre det, ville Danmark også tjene på det.

“Beregninger fra Københavns Universitet har vist, at Danmark kan vinde op mod 20 mia. kr. årligt i sundhedsøkonomiske gevinster ved at følge de officielle kostråd,” sagde Dragsdahl.

Som en afsluttende redegørelse fra Dragsdahl bør Finansministeriet inddrage de positive effekter af en mere plantebaseret kost i sine beregninger af politiske tiltag.