9 UD AF 10 SPARER 3.000 KR. PÅ DERES BILFORSIKRING

Gør som 800.000 andre! Indtast din nummerplade og få overblik på 30 sekunder - gratis:


Tusindvis af danske statsborgere underskriver et andragende om en ny sundhedslov

Stock Photo, tags: om - images.unsplash.com

Ifølge Dansk Forening for Spiseforstyrrelser og Selvskade har 5.181 borgere skrevet under på et andragende om en ny sundhedslov. Loven opfordrer Sundhedsstrukturkommissionen til at sikre, at alle får hjælp, når de forlader psykiatrisk behandling.

Foreningens direktør Laila Walther afslørede, at for mange kløfter mellem regioner og kommuner hæmmer mange borgere.

“På under til måneder har over 5.000 mennesker skrevet under på, at kommunerne og regionerne skal arbejde tættere sammen om den enkelte psykiatriske patient,” sagde Walther.

“I dag falder alt for mange ned i kløften mellem kommuner og regioner, og de ender med meget hurtigt at blive genindlag.”

Walther overrakte underskrifterne til formanden for Sundhedsstrukturkommissionen, Jesper Fisker.

Fisker erkendte, at mange i en kort periode havde udtrykt bekymring over det manglende effektive samarbejde mellem kommuner og regioner om psykiatrisk pleje. Han understregede også vigtigheden af en grundig undersøgelse af denne sag inden for kommissionens rammer.

Et højt antal genindlæggelser

Nylige data fra Foreningen for Spiseforstyrrelser og Selvskade ved hjælp af oplysninger fra Sundhedsdatastyrelsen viste mange genindlæggelser i sundhedssektoren.

I 2022 fandt mere end hver femte person, der blev indlagt på grund af anoreksi, sig tilbage på hospitalet inden for blot 30 dage efter deres første udskrivelse.

Walther påpegede, at genindlæggelser koster mange penge og belaster sundhedsvæsenet, og at nogle mennesker, der kommer tilbage, gradvist mister håbet om at få det bedre.

Walther understregede også, at den menneskelige følelse af ødelighed ligger bag disse statistiske tal.

Som sådan fremhæver Walther, at behovet for omfattende og praktisk støtte bliver endnu mere tydeligt, da det vil lette belastningen på sundhedsressourcerne og genoprette troen på bedring for de berørte.

“Det bør stå helt klart i sundhedsloven, at psykiatrien ikke må slippe en patient, der har brug for mere støtte, før kommunen har en plan,” sagde Walther.

Foreningen foreslog at have psykiatriske koordinatorer, som sporer patienter for bedre samarbejde. Andre dele af sundhedsvæsenet har haft succes med lignende tilgange.

Sundhedsstrukturkommissionen forventes at afslutte og frigive en detaljeret rapport i foråret 2024.