Super-El Niño truer potentielt den globale økonomi og Danmarks fødevarepriser

Stock Photo, tags: super-el niño den globale danske - images.unsplash.com

Råvareanalytikere er dybt bekymrede, da vejrfænomenet El Niño potentielt udvikler sig til Super-El Niño, hvilket udgør en risiko for de danske fødevarepriser og den globale økonomi.

En nylig undersøgelse fra Dartmouth College afslører, at de globale omkostninger ved fænomenet skønnes at være omkring 20.000 milliarder kroner, svarende til cirka 16 gange Danmarks statsbudget.

El Niño er et globalt klimafænomen, der opstår cirka hvert fjerde år. Normalt skubber passatvinde varmt overfladevand fra det østlige Stillehav mod vest, men under El Niño svækkes disse vinde.

Som et resultat bevæger varmt overfladevand sig mod det østlige Stillehav ud for Sydamerikas kyst, hvilket fører til overnormale havtemperaturer og højere globale temperaturer.

Under en El Niño-begivenhed stiger havtemperaturen typisk til mindst 0,8 grader over normalen. I ekstreme tilfælde kan det nå 2 grader over normalen. Disse hændelser er dog sjældne og har kun fundet sted tre eller fire gange siden 1950’erne, med den seneste i 2016.

Hvordan Super-El Niño påvirker Danmark

Påvirkningerne af El Niño omfatter ekstrem tørke, oversvømmelser og hedebølger. Områder nær Stillehavet, især Sydamerika og Sydøstasien, vil blive hårdest ramt.

Saxo Banks råvareanalytiker Ole Sloth Hansen advarer om, at mens Asien og Sydamerika er langt fra Danmark, kan vejrbegivenhedernes indflydelse ikke ignoreres. Disse regioner producerer essentielle fødevarer som ris, sukker, kaffe, korn, majs og sojabønner. I øjeblikket kæmper globale varehuse med lave lagerniveauer.

El Niño påvirker Danmark anderledes — en koldere og tørrere vinter. Danskerne kunne måske have overlevet den sidste vinter med mildere vinter og gode sparevaner, men de er måske ikke lige så heldige i år, hvis der er høje energipriser sammen med en frysende vinter, mener Hansen.

“Når vi går ind i vinteren, har vi stadig brug for import på en daglig basis, men gaslagrene er fyldte. Det er der, det kan blive kritisk, hvis det for alvor bliver koldt,” sagde Hansen.

Sidste år oplevede Europa en stigning i energipriserne på grund af bekymringer om gasmangel. Der er mulighed for rekordhurtig genopfyldning af europæiske gaslagre i år, men risikoen for en lignende situation i den kommende vinter består.