Sjælden krabbeedderkop blev opdaget i den danske nationalpark

Stock Photo, tags: sjælden - image.jimcdn.com

En ny og sjælden edderkoppeart er blevet opdaget ved Tisvilde Hegn i Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Edderkoppen blev fundet af araneolog Frederik Leck Fischer under et feltarbejde for Nationalparken. Ved yderligere undersøgelse blev den identificeret som den nordeuropæiske krabbeedderkop.

Fundet er særligt vigtigt, da det tyder på, at arten kan være kritisk truet i Danmark. Nationalparken planlægger at samarbejde med Naturstyrelsen om, hvordan de kan samarbejde om at beskytte edderkoppens levested i Tisvilde Hegn.

“Så var de to hanner, der dukkede op under hans feltarbejde i en knastør skovhede i Tisvilde Hegn nu alligevel så besynderlige, at han tog dem med sig hjem for at undersøge dem nærmere,” sagde Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

“Til hans overraskelse var det en nordeuropæisk krabbe-edderkop, som ikke er kendt fra Danmark.”

Xysticus lineatus: egenskaber og fordeling

Xysticus lineatus, som edderkoppen er kendt, er et “sid og vent” rovdyr, der ikke spinder spind. I stedet venter edderkoppen tålmodigt med sine forstørrede ben strakt ud, klar til at fange ethvert forbipasserende insekt. Når den får øje på sit bytte, rykker den hurtigt ind for at dræbe og giver en “dødskrammer”. Hunnen kan blive op til 7 mm lang, mens hannen kan blive op til 5 mm.

Med opdagelsen af Xysticus lineatus har Danmark nu 23 kendte arter af krabbeedderkopper, og Tisvilde Hegn er hjemsted for fire af de sjældneste, herunder Xyticus luctuosus, Psammitis sabulosus, Coriarachne depressa og nu Xysticus lineatus.

Edderkoppens nærmeste bestande er i Tyskland og Sverige. Fundet i Danmark udfylder et stort hul i udbredelseskortet, som kan være afgørende for artens langsigtede overlevelse i Europa.

Per Kølster, bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, sagde: “Sådan et fond af en sjælden kunst styrke, at vi ikke alene har en rig natur i nationalparken, men også at vores indsats for at værne om og naturen og biodiversiteten. er vigtig.”