Regeringen og KL vil øge kommunernes økonomi med 2,4 mia

Stock Photo, tags: med 2,4 - cdn.pixabay.com

Finansministeriets pressemeddelelse afslørede, at regeringen havde indgået en aftale med Kommunernes Landsforening, KL, om at løfte den kommunale serviceramme for 2024 med 2,4 mia. Denne stigning i finansieringen er et svar på inflationspres.

Rammeaftalen har gennemgået flere justeringer med fokus på at udvide støtten til børn og ældres behov. Samtidig har regeringen opfordret kommunerne til at generere besparelser på 700 millioner i administrationsomkostninger. Disse midler skal gå til at forbedre løn- og arbejdsvilkårene for ansatte i velfærdsområder.

Kommunerne får desuden bevilget et beløb på 1,5 milliarder kroner fra 2024 til 2026 specifikt til at renovere og opføre yderligere bygninger.

Med disse ændringer vil investeringsloftet for 2024 på tværs af de 98 kommuner nå op på 19,3 mia. kr., som vil blive udnyttet samlet.

Med denne markante stigning i betragtning vil den samlede ramme for kommunernes serviceudgifter i 2024 udgøre 304,8 mia.

Ifølge finansminister Nicolai Wammen blev beslutningen om at gennemføre forhøjelsen anset for nødvendig i betragtning af den seneste stigning i inflationen. Forøgelsen er sket ansvarligt med særlig vægt på at sikre, at kommunerne har kapacitet til at prioritere velfærdsindsatser.

Minister Wammen bemærkede også, at begge parter havde taget det første skridt i retning af at eliminere unødvendige administrations- og dokumentationsprocesser.

“Vi kan sikre bedre løn og arbejdsvilkår for dem der er rygraden i vores velfærdssamfund,” sagde han.

Kommunernes økonomiske udfordringer

Men i de indledende faser af sidste uges forhandlinger afslørede KL-formand Martin Damm, at kommunernes økonomiske ressourcer svinder ind.

“Kommunernes økonomiske situation betyder, at borgerne vil opleve stigende afstand mellem den offentlige service og de privatøkonomiske muligheder,” said Damm.

Damm udtrykte bekymring for, at den finansielle aftale var restriktiv og måske ikke i tilstrækkelig grad adresserede de eksisterende udfordringer. Disse udfordringer involverer primært den stigende efterspørgsel efter hjælp fra ældre individer, børn og personer med helbredsproblemer.

På spørgsmålet om aftalens effekt på velfærden sagde Damm, at der ville være en prioritering af afgørende opgaver i kommunerne, men ellers forbliver alt uændret.