Projekt Reconnect hjælper danske unge, der kæmper i job og uddannelse

rb 4 0 3, tags: projekt reconnect job og - images.unsplash.com

Forskere fra Københavns Handelshøjskole, RUC, og analyseinstituttet VIVE samarbejdede om et projekt kaldet Reconnect for at imødegå det stigende antal psykiske lidelser og mistrivsel blandt unge i job og uddannelse gennem de sidste par år.

Teamet brugte IPS (individuelt planlagt job med støtte), en evidensbaseret metode udviklet i USA inden for behandlingspsykiatrien. Metoden har i årevis været brugt til at støtte danskere med svære psykiske problemer.

“Det har længe været en helt grundlæggende udfordring inden for beskæftigelsesindsatsen at finde nogle metoder, som virker godt på gruppen af udsatte ledige. Her har vi en metode, som virker både i Danmark og internationalt”, sagde Julia Salado-Rasmussen, lektor på Socialrådgiveruddannelsen ved Københavns Handelshøjskole og en af forskerne bag projektet.

Project Reconnect er et initiativ, der har til formål at hjælpe unge i Danmark, der har droppet ud af uddannelse eller er i risiko for at droppe ud, med at genskabe lærings- og træningsmuligheder.

Projektet er en del af Den Europæiske Unions Erasmus+ program og gennemføres af et konsortium af danske organisationer, herunder EUC Syd, EUC Nord og Dansk Ungdoms Uddannelsesforbund.

Project Reconnect har til formål at give unge mennesker færdigheder, viden og selvtillid til at engagere sig i uddannelse og træning og forfølge deres mål og forhåbninger. Projektet tilbyder forskellige tjenester og aktiviteter, herunder mentor, coaching, karrierevejledning og erhvervsuddannelse.

Project Reconnect understreger også vigtigheden af samarbejde og partnerskab mellem interessenter fra forskellige sektorer og organisationer. Projektet arbejder tæt sammen med skoler, erhvervsuddannelsesudbydere, arbejdsgivere og lokale organisationer for at sikre, at unge kan få adgang til forskellige lærings- og træningsmuligheder.

Project Reconnects detaljer

Et kriterium i Project Reconnect er, at den konsulent, der deltager, skal have 25 unge borgere at arbejde med. De får ikke sideopgaver, fordi det tager tid fra det beskæftigelsesrettede arbejde med borgeren.

Den observerer også, hvor trofaste konsulenterne er over for deres arbejdsmanual, og hvor godt de implementerer metoden, som den skal.

Som forskningen peger på, er de to områder, der især har effekt, konsulenternes arbejde med at kontakte virksomheder og udvikle jobmuligheder for den unge. Projektet giver personlig støtte og vejledning og fremmer samarbejde og partnerskab mellem interessenter fra forskellige sektorer og organisationer.