9 UD AF 10 SPARER 3.000 KR. PÅ DERES BILFORSIKRING

Gør som 800.000 andre! Indtast din nummerplade og få overblik på 30 sekunder - gratis:


Plejefamilier i Fald: Hvem Tager Sig af Danmarks Udsatte Børn?

Danmarks Udsatte Børn

Danmark oplever et markant fald i antallet af plejefamilier, hvilket rejser bekymring om fremtiden for landets udsatte børn. Ifølge en Socialpolitisk Redegørelse er antallet af godkendte plejefamilier faldet med 17 procent siden 2014. Dette svarer til et gennemsnitligt årligt fald på cirka 160 plejefamilier.

Samtidig bliver plejeforældrene ældre, med 22 procent af dem værende 60 år eller ældre ved udgangen af 2021. Gennemsnitsalderen blandt plejeforældre er steget med 6-7 år i løbet af de sidste to årtier. Dette udgør en alvorlig udfordring, da der er en stigende mangel på plejefamilier, især dem med specialiserede eller forstærkede kompetencer.

Social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil har udtrykt bekymring over denne udvikling og understreger behovet for at øge synligheden omkring plejefamilier for at tiltrække flere. Derudover er der et presserende behov for at skabe stabilitet omkring plejefamiliernes løn og arbejdsvilkår samt at sikre øget faglig støtte til dem.

Forbundsnæstformand Verne Pedersen mener, at ordentlige arbejdsvilkår er afgørende for at rekruttere og fastholde plejefamilier. Hun opfordrer til, at plejefamilier, der udfører en vigtig samfundsopgave, skal have rettigheder som alle andre arbejdsgrupper.

Der er en generel mangel på plejefamilier, og de er geografisk ujævnt fordelt. Der er især mangel på specialiserede plejefamilier. For at imødekomme dette behov er det vigtigt at tilbyde plejefamilier ordentlige vilkår og den nødvendige støtte, så de føler sig klædt på til opgaven og kan yde den bedste pleje til Danmarks udsatte børn.