Nye data afslører en stigning i ungdomsarbejdsløshed og uddannelseskrise i 2022

rb 4 0 3, tags: og - images.unsplash.com

Analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, baseret på nye data fra Danmarks Statistik, afslører en bekymrende stigning i antallet af unge uden job og uddannelse i 2022.

Det betyder, at flere unge, der har afsluttet 9. klasse, står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i gang med en videre uddannelse.

I september 2022 var antallet af unge uden uddannelse eller job næsten nået op på 43.000, en stigning i forhold til data fra tre år tidligere, hvor antallet var faldet. I september 2021 lå tallet lidt over 42.000 i en år-til-år sammenligning.

Emilie Agner Damm, chefanalytiker i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, siger, at resultatet er overraskende, da Danmarks arbejdsmarked havde været i vækst siden året før.

Det er udfordrende at identificere de nøjagtige årsager til denne voksende tendens. Damm antyder dog, at en styrkelse af folkeskolerne er afgørende for at reducere antallet af elever, der går ud af 9. klasse uden grundlæggende læse-, skrive- og regnefærdigheder. Folkeskolerne skal styrkes for at sikre, at flere elever forlader skolerne med solide kompetencer, som vil kræve flere midler.

Damm fremhæver også, at dataene indikerer, at økonomisk velstand alene ikke løser problemet.

“Det er strukturelle problemer, vi er nødt til at gøre noget ved. Hvis vi ikke gør noget, bliver de dyre samfundsborgere. Det er en investering for samfundet,” sagde Damm.

Ungdomsuddannelse for bedre muligheder

Damm lægger vægt på at tilskynde flere unge til at tage en ungdomsuddannelse, da det fremmer bedre muligheder og mere fleksible rammer. Chefanalytikeren finder situationen bekymrende, da den gør mange unge usikre, når de står over for en ny krise.

Desuden fremhæver hun behovet for forbedrede muligheder, mere fleksible rammer og øgede midler til at sikre, at flere unge kan få adgang til ungdomsuddannelser.

Ifølge data repræsenterer de 43.000 unge, der er afbrudt fra arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet, 6,4 procent af alle individer i alderen 15 til 24 år. Denne procentdel ligger under den politiske målsætning for 2030, som sigter mod en sats på 3,5 procent. Damm forudser det samme niveau for 2023.