Københavns Lufthavn bekymrer sig, da Naviair løser mangel på controllere

e eb Air at, tags: københavns lufthavn naviair mangel - upload.wikimedia.org

Københavns Lufthavn vækker bekymring over Naviairs beslutning om at overføre flyveledere fra Roskilde Lufthavn for at håndtere sommertrafikstigningen i Københavns Lufthavn. Flytningen sigter mod at undgå yderligere skift forårsaget af mangel på controllere.

Mens Naviair ser dette som en midlertidig løsning til at afhjælpe forsinkelser og aflysninger i de travle sommermåneder, betegner Københavns Lufthavn det som en “slim lappeløsning” og insisterer på behovet for politisk indgriben.

“Vi tager Naviairs beslutning til efterretning, men vi gør det under protest. For os at se, er det en spinkel lappeløsning,” siger Lise Kürstein, pressechef i Københavns Lufthavn. “Den er nødvendig her og nu, men den er ikke holdbar på lang sigt.”

Luftfartsanalytiker Jacob Pedersen fra Sydbank argumenterer for, at denne plan blot flytter spørgsmålet et andet sted hen. Pedersen hævder også, at Naviairs tilgang ikke adresserer den grundlæggende årsag til manglen, som er den langsigtede mangel på flyveledere.

Københavns Lufthavn udtrykker frustration over situationen og citerer over 1 million berørte passagerer alene i april, med fly forsinket med mere end 15 minutter. Derudover oplevede 60.000 passagerer aflysninger i samme periode, og lufthavnen forudser, at maj vil bringe lignende udfordringer.

Transportminister afviser at gribe ind

Trods deres indvendinger er Københavns Lufthavns forsøg på at inddrage transportminister Thomas Danielsen som mægler uden held.

Transportministeren har afvist at gribe ind i striden, hvilket efterlader lufthavnen håbefuld, men stadig søger politisk bistand til at løse den igangværende konflikt mellem flyveledere og Naviair.

“Jeg tror ikke, at der er nogen, som synes, at det er en langsigtet løsning, hvis man politisk sætter sig ind i det forhandlingsrum, som tilhører arbejdsmarkedets parter,” sagde Danielsen til TV 2.

Ikke desto mindre understreger han vigtigheden af at løse problemet og siger “Jeg er meget optaget af, der bliver fundet en løsning. Jeg har en klar forventning om, partnerne løser den opgave.”

Ifølge Uddannelsesguiden og Trafikstyrelsen spiller flyveledere en afgørende rolle for at sikre flytrafikkens sikre og effektive flow.

Under pandemien, da efterspørgslen efter flyrejser var lav, blev mange flyveledere fyret. Men med genopblussen af luftfarten er et behov for flere controllere blevet tydeligt.