Hvorfor Flager Busserne i Dag?

Hvorfor Flager Busserne i Dag

Hvorfor er der flag på busserne i dag? De fleste har bemærket, at busserne nogle gange flager. Ofte undres man over, hvorfor busserne flager lige netop i dag. På nettet findes der flere oversigter over, hvad de forskellige flagdage står for – og nogle af disse vil dermed også blive udpenslet her.

Derudover varierer flagdagene også afhængigt af hvilken landsdel, du bor i. Eksempelvis flager busserne på Fyn, når H.C. Andersen d. 2. april fylder år. Derimod er det kun i Aalborg, at busserne flager d. 4. juli for at markere Rebild-dagen.

D. 16. april: En dronning har fødselsdag

Hvert år d. 16. april flager alle landets busser. Flagene er til ære for Dronning Magrethe d. 2, som på denne dag har fødselsdag. I modsætning til øvrige kongelige medlemmer, såsom pris Christian og prinsesse Isabella, bliver der normalvis ikke flaget på deres fødselsdage.

Værd at vide er dog, at både Kronprins Frederik, Kronprinsesse Mary, Prinsesse Marie og Prins Joachims fødselsdage alle markeres på busserne i Nordjylland. Det er dog ikke tilfældet på de fynske busser. Flagdagene kan dermed godt være betinget af, hvor i landet man bor.

Flagdagene for de øvrige kongelige:

De øvrige flagdage for de kongelige ser således ud:

  • 5. februar flager busserne – i hvert fald i Nordjylland – for at markere Kronprinsesse Marys fødselsdag.
  • 6. februar flager busserne allerede igen – i hvert fald i Nordjylland – for at markere Prinsesse Maries fødselsdag.
  • 26. maj flager busserne – i hvert fald i Nordjylland – for at markere Kronprins Frederiks fødselsdag.
  • 7. juni flager busserne – i hvert fald i Nordjylland – for at markere Prins Joachims fødselsdag.

D. 5. maj: Danmarks befrielse markeres

Hvert år markerer alle landets busser, at Danmark blev befriet i 1945. Denne dag har haft stor indvirkning og betydning for det Danmark, vi kender i dag. Derfor bliver befrielse og krigens vendepunkt årligt fejret med Dannebrogsflag på de danske busser.

D. 5. juni: Grundlovsdag

Den 5. juni er Grundlovsdag – hvor man årligt fejrer, at den danske grundlov blev etableret. Grundlovens vigtighed består blandt andet i, at denne lov har lagt grundstenen til alle øvrige love. Nogle af de allervigtigste elementer i Grundloven kommer blandt andet til udtryk gennem magtens tredeling, som ses i den lovgivende, den dømmende og den udøvende magt. Grundloven sikrer således også, at de vigtigste bestemmelser ikke kan bestemmes alene af et snævert flertal. Flere af disse grundsten har sikret vores demokratiske retsstats – og bidrager også til at den enkelte politikers magt begrænses.

D 15 juni: en (måske) ukendt årsag til flagdagen

Hvert år d. 15. juni flager busserne til ære for Valdemarsdag. Det er måske ikke alle, der kender til denne dag, eller ved, hvad den præcist står for. Derfor kræver den (måske) også en længere introduktion.

På Valdemarsdag fejrer vi Dannebrog. Grunden til at dagen har fået navnet “Valdemarsdag” skyldes, at det var med den daværende konge, Valdemar Sejr, at danskerne i tidernes morgen vandt slagets gang og med hjælp fra Gud, faldt det danske flag ned fra himlen.

Der findes næppe en mere passende årsag til at busserne flagrer med Dannebrog end denne.

D. 5. september – til ære for de udsendte soldater

Hvert år på d. 5. september markerer busserne i hele landet de udsendte soldater. Denne dag står i ærens tegn og hele landet viser deres taknemmelighed for soldaternes indsats og anerkender samtidig også deres hårde arbejde med livet som indsats. Samtidig mindes man også alle de soldater, der aldrig kom hjem og som mistede livet i tjeneste for Danmark.

D. 24. oktober: FN-dag

  1. 24. oktober bliver årligt hædret som FN-dag, og derfor flagrer busserne også både med Dannebrog og med FN-flaget. Grunden til denne årlige markering skyldes, at man mindes grundlæggelsen af FN – De Forenede Nationer – som blev grundlagt d. 24. oktober i 1945 – samme år som Danmarks befrielse. Derudover skyldes flagdagen også, at man ønsker at præsentere FN og det, som organisationen står for. Siden 1848 har man årligt markeret og fejret FN-dagen. Det er dog uvist, hvornår selve flagtraditionen begyndte.

D. 1. maj: En markering af arbejdernes kampdag!

Hvert år markeres arbejdernes kampdag i hele landet med arrangementer, taler og festlig stemning. Flere steder i landet vælger busserne at støtte op om arrangementet og stemningen, og derfor flager busserne også for at hylde arbejderne og markere dagens vigtighed.

Findes der øvrige flagdage?

Der findes faktisk flere flagdage, men disse er ikke fastsat med dato årligt. Det skyldes, at valgdagene også er flagdage og en hyldest til demokratiet og stemmeretten. Dog er valgdatoen ikke en årlig begivenhed og er heller ikke fastlagt til en bestemt dato.