Hvor Mange Mennesker Er Der I Danmark?

Hvor mange mennesker er der i DanmarkIfølge Danmarks Statistik er der i dag 5,8 millioner indbyggere i Danmark. Med et samlet landareal på 43.094 km2, vil det sige at der i gennemsnit befinder sig 134 mennesker pr. km2. Disse fordeler sig naturligvis ujævnt ud over hele landet, hvor der både findes tæt og tyndt befolkede områder. Der bor således 795.510 borgere i København og blot 39 697 på Bornholm. Det er dog ikke, som man måske kunne tro, København, der er tættest befolket. Det er derimod Frederiksberg med godt 40.000 mennesker pr. km2 – mens Læsø udmærker sig som den tyndest befolkede del af vores lille kongerige med blot 15 mennesker pr. km2.

Mange faktorer påvirker befolkningstallet

Fordelingen mellem mænd og kvinder i Danmark er næsten lige. Således er der ifølge de seneste optællinger 2.897.000 mænd og 2.926.000 kvinder. Det samlede antal af borgere i landet afhænger naturligvis af flere faktorer. Ud over ind- og udvandring, der påvirker statistikken er det også noget så naturligt som fødsler og dødsfald, der får det samlede antal mennesker i landet til at gå op og ned. I 2019, som er det seneste år, der er tal for, blev der født 61.167, hvor i mod der døde 55.232. Og kigger man på, hvor mange mennesker der er i Danmark i fremtiden, så forventes det samlede befolkningstal at stige med cirka 270.000 personer – eller det der svarer til 4,6% – i årene frem mod 2030. Og allerede 2026 forudsiges befolkningstallet i Danmark at ramme de magiske 6 millioner.

Recommended For You

About the Author: Irene Jensen