Hvad Koster En Lægeerklæring?

Hvad Koster en Lægeerklæring

Det er slet ikke sikkert at du nogensinde får brug for en lægeerklæring, men skulle det alligevel ske, så kan du stille dig selv det spørgsmål; “hvad koster en lægeerklæring?” En lægeerklæring kan være nødvendig at have i flere situationer og prisen er meget lidt varierende. Der kan dog være flere tilfælde, hvor det ikke er dig selv der skal betale en lægeerklæring, men eksempelvis dit uddannelsessted eller arbejdsgiver.

Hvad er en lægeerklæring?

En lægeerklæring er et udskrift fra din læge, der understreger den situation du sundhedsmæssigt er i. Der findes flere typer af lægeerklæringer, efter at der i 2009 blev ændret på de tidligere regler. Nu dækker en lægeerklæring over både en friattest eller en friteksterklæring og en mulighedserklæring. Her er der hhv. tale om en bekræftelse af din sygdom og dine muligheder samt tidsperspektiv for at komme tilbage i arbejde igen. Begge dele kan være noget din arbejdsgiver kan kræve, hvis du er syg og fraværende fra arbejdspladsen i længere tid.

Hvad koster en lægeerklæring?

Der er forskel på hvordan de forskellige læger vælger at tolke på spørgsmålet omkring; “hvad koster en lægeerklæring?”. Nogle læger har varierende priser og derfor kan det ikke siges helt præcist ned til mindre krone, hvad en lægeerklæring vil koste. Dog er prisen mellem de forskellige læger gerne et sted mellem 300 kroner og 500 kroner. Hvis du ønsker at få den præcise pris oplyst hos din læge, så er det en god idé at kontakte praksissen, inden du bestiller en tid.

Er det dig der skal betale din lægeerklæring?

Du kan altid gå op til din læge og få foretaget en lægeerklæring hvis du har brug for dette. Her er det dig selv der skal betale omkostningerne. Er det dog derimod din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitutioner der stiller krav til en lægeerklæring eller friattest, så er det også arbejdsgiver eller uddannelsesinstitutioner der skal betale den fulde pris. Dog er det dig selv der skal lægge ud for attesten og fakturaen skal foreligge din arbejdsgiver indenfor et aftalt tidsrum.

Hvornår har du brug for en lægeerklæring?

Hvad koster en lægeerklæring er et relevant spørgsmål at stille, men det er også relevant at spørge sig selv, om det overhovedet er nødvendigt. Din arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution kan kræve en lægeerklæring, såfremt at du er syg. Her er formålet at undersøge om du i virkeligheden er syg, men også for at få lægens vurdering af, hvornår du igen kan komme tilbage på arbejde. Allerede efter første sygedag, kan din arbejdsgiver spørge til en lægeerklæring eller en friattest. Det er dog sjældent at din arbejdsgiver kræver en friattest ved en enkelt dags sygdom, men det ses i langt højere grad for de personer der er fraværende på arbejdspladsen eller på uddannelsen i en længere periode. Husk at din arbejdsgiver ikke må spørge ind til din sygdom, det skal alt sammen gå gennem lægen.