Hvad er ATP?

Hvad er ATPATP er en forkortelse for Arbejdsmarkedets Tillægs Pension – en lovpligtig tillægspension, som alle løntagere med et minimum på 9 timers arbejde om ugen, indbetaler til sammen med arbejdsgiveren. Som udgangspunkt betaler medarbejderen 1/3 af dette beløb, mens arbejdsgiveren betaler de resterende 2/3. ATP er en lovpligtig pensionsordning, som man er tvunget til at indbetale såfremt man arbejder mere end 9 timer om ugen. Pr. 2017 er dette beløb fastsat til 284 for en fuldtidsmedarbejder. Det betyder at den enkelte medarbejder selv betaler 94,65 kr., mens arbejdsgiveren betaler resten af beløbet. Er der ikke tale om en fuldtidsstilling, reguleres beløbet i forhold til antallet af arbejdstimer.

En ekstra pension

ATP kan ses som en ekstra pension, og derfor får man også først udbetalt sin ATP, når man netop går på pension. Det gælder også hvis man skulle være i en position, hvor man får tilkendt førtidspension, bliver alvorligt syg eller skulle få lyst til at bosætte sig i udlandet. dog først, når man når sin pensionsalder. På den måde kan man få et godt, økonomisk velfunderet otium efter et langt arbejdsliv – suppleret med den almindelige folkepension. Hvor meget der udbetales i ATP, afhænger selvfølgelig af , hvor meget der er indbetalt i løbet af arbejdslivet. Men for de mest arbejdsomme, kan der være tale om helt op mod 2.000 kroner udbetalt om måneden, som der imidlertid skal betales skat af.

Få et overblik her

Er man i tvivl om, hvor meget der er indbetalt i løbet af et langt arbejdsliv? Så er det muligt at se hvor meget der reelt er taleo om ved at logge ind på hjemmesiden pensionsinfo.dk. Det kræver blot NemID, så er overblikket sikret. Og det er muligt at få et indblik i, hvor meget man kan regne med at få udbetalt når det en gang er blevet tid til at sige farvel til arbejdsmarkedet og gå på pension.

Recommended For You

About the Author: Irene Jensen