9 UD AF 10 SPARER 3.000 KR. PÅ DERES BILFORSIKRING

Gør som 800.000 andre! Indtast din nummerplade og få overblik på 30 sekunder - gratis:


Hvad Betyder Betinget Fængsel?

Hvad Betyder Betinget Fængsel

Det danske retssystem er velrespekteret i Danmark. Der er tiltro til retten i Danmark og dens afgørelser. Det skyldes, at folk ved meget omkring, hvordan retten fungerer i Danmark.

Der kan dog godt være områder i loven, som kan være indviklet og svære at forstå. Det gælder blandt andet straffen med betinget fængsel. Der er mange, som ikke helt ved, hvad betinget er, og hvad betinget fængsel betyder. Det er en god ting at vide, hvis man selv eller kender en, som kan fiskere at blive stoffet med betinget fængsel.

Hvad er betinget fængsel?

Betinget fængsel er en staf, som man kan modtage, hvis man bliver kendt skyldig i anklagen. Straffen skal dog ikke afsone straffen i Danmark, medmindre ens fastsatte vilkår ikke bliver overholdt.

Det kan være vilkår såsom, at den dømte ikke må begå noget kriminalitet i et år eller to. Det kan også være, at den dømte skal være i kontakt og under opsyn af Kriminalforsorgen. Vilkårene varierer fra sag til sag, men det gælder stort set altid, at man ikke må begå nogen form ny kriminalitet.

Hvad er ubetinget fængsel?

Hvis man bliver dømt skyldig og får en ubetinget fængselsstraf, så skal man afsone sin straf i fængsel. Der er altså ikke mulighed for, at straffen afsones udenfor et fængsel. Man skal ind og sidde i den tidsramme, som man bliver dømt til.

Tiden på en ubetinget straf kan variere rigtig meget. Det kommer meget an på, hvilken slags kriminalitet, som man har begået. Jo grovere ens kriminalitet er, jo strammere er straffen også, hvis man bliver dømt skyldig i retten.

Kan de to typer af straffe kombineres?

Ja, det er muligt at kombinere ubetinget fængsel og betinget fængsel som straf. Det kan for eksempel være, at man bliver dømt til at afsone 9 måneder i fængsel. Her kan der så måske bare være 7 af månederne, der er betinget, som man altså ikke behøver afsone i et fængsel. De 2 andre måneder skal man dog sidde inde for, da de er ubetinget. Det er en smart måde at straffe kriminalitet på, da det giver muligheder for rehabilitering.

Hvad bestemmer, om det skal være betinget eller ubetinget fængsel?

Der er en række forskellige faktorer, som spiller ind, når det kommer til, om det skal være betinget eller ubetinget fængsel. Det er ofte typen af kriminaliteten. Hvis det er person farligt, så vil der ofte falde en ubetinget dom.

Derudover, så spiller personens baggrund også en stor rolle. Hvis det er første gang, at man bliver dømt, og man generelt set ikke anses som en trussel mod andre mennesker, så vil man ofte blive idømt en betinget dom. Hvis man derimod flere gange er blevet dømt, så vil den nok blive ubetinget.

Hvad er den hårdeste dom i Danmark?

Den hårdeste dom man kan modtage i Danmark, er forvaring. Det er her mange mordere bliver dømt. Det sås blandt andet ved Peter Madsen, som dræbte en svensk journalist. Peter Madsen blev dømt til forvaring, hvilket er den strengeste straf i Danmark.