9 UD AF 10 SPARER 3.000 KR. PÅ DERES BILFORSIKRING

Gør som 800.000 andre! Indtast din nummerplade og få overblik på 30 sekunder - gratis:


Hvad betyder ApS?

ApS

“ApS” er en forkortelse, der står for “Anpartsselskab” på dansk. Det er en juridisk virksomhedsstruktur i Danmark, der svarer til det, der i andre lande kaldes et “Limited Liability Company” (LLC) eller et “Private Limited Company.” ApS er en populær valgmulighed for iværksættere og små virksomheder i Danmark på grund af dets fordele og begrænsninger. Her er nogle nøgletræk ved ApS:

  • Begrænset ansvar: Som navnet antyder, giver ApS begrænset ansvar til dets ejere (anpartshavere). Dette betyder, at ejerne ikke hæfter personligt for selskabets gæld eller forpligtelser ud over deres indskud i selskabet.
  • Kapitalkrav: For at oprette et ApS er der et krav om en mindsteindbetaling af kapital, normalt på mindst 40.000 danske kroner (DKK). Denne kapital skal indskydes ved oprettelsen af selskabet og bruges til at dække eventuelle forpligtelser.
  • Ledelse: ApS skal have mindst én direktør, der er ansvarlig for den daglige ledelse af selskabet. Direktøren skal normalt være en fysisk person, men det er også tilladt at have et andet selskab som direktør.
  • Regnskab og årsrapport: ApS’er er forpligtet til at føre regnskab og udarbejde en årsrapport, der skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Rapporten skal indeholde oplysninger om selskabets økonomiske status og aktiviteter.
  • Offentliggørelse: Visse oplysninger om ApS’er er tilgængelige for offentligheden, herunder selskabets navn, adresse, ledelsesstruktur og regnskabsoplysninger.
  • Beskatning: ApS’er beskattes normalt med selskabsskat på deres indtjening. Dette adskiller sig fra personlig indkomstbeskatning og kan have økonomiske fordele afhængigt af selskabets indkomst.

ApS er en fleksibel virksomhedsstruktur, der giver iværksættere og små virksomheder mulighed for at drive forretning med begrænset personlig risiko. Det er vigtigt at overholde de relevante regler og forpligtelser, der gælder for ApS’er i Danmark for at sikre, at selskabet opererer inden for loven og opfylder alle nødvendige krav. Det er også tilrådeligt at konsultere med en revisor eller juridisk rådgiver ved oprettelsen og administrationen af et ApS for at sikre, at alle krav opfyldes korrekt.