Eksperter vurderer, at Sirenens alarmsystemtest er en fejl

0 3, tags: er en - images.unsplash.com

Sirenen alarmsystemet, der er designet til at aktivere landets nødsirener ved at udsende støj fra alle danske mobiltelefoner, gennemgik test og en oplysningskampagne.

Desværre har eksperter vurderet testen som en fiasko, trods udgifterne på 8,7 millioner kroner.

Dansk feedback på testen viser, at kun 64 procent af mobiltelefonejerne bekræftede at have modtaget advarslen. Det blev opdaget, at socialiseringskampagnen ikke gav tilstrækkelig klar information om enhedens krav.

Brugere skulle opdatere deres mobiltelefonoperativsystemer til den nyeste version, for at alarmsystemet kunne fungere korrekt.

Varslingssystemets hjemmeside, sirenen.dk, nævnte tydeligt, at både Apple- og Android-telefoner skulle opdateres til deres respektive nyeste styresystemer. Denne afgørende information blev dog ikke effektivt formidlet gennem medierne.

Uanset fejlen forårsaget af forældede operativsystemer, gav den første undersøgelse om socialiseringen af Sirinen-testen positive resultater, hvor 98 procent af befolkningen var klar over, at sirenen ville blive aktiveret på deres enheder.

Et initiativ til at supplere fysiske sirener

Sirenen blev implementeret som et EU-direktiv for at etablere et nyt varslingssystem, der skal indføres i alle EU-lande.

Sirenen-alarmen havde til formål at supplere de fysiske sirener, der aktiveres i nødstilfælde. Den blev testet sammen med den traditionelle årlige aktivering af de fysiske advarselssirener, som fandt sted onsdag den 3. maj.

Under testen blev alle telefoner på 4G- og 5G-netværk udover de fysiske sirener fra udendørs højttalere og megafoner alarmeret.

Før testen var medierne primært optaget af Sirenens potentielt skadelige og udløsende virkninger. Mange var bekymrede for, at sirenen kunne påvirke sårbare grupper negativt, såsom veteraner.

Nogle foreløbige test viste, at sirenen ikke kunne stoppes, medmindre telefonen var slukket.

Indvirkningen på sårbare grupper efter den årlige sirenealarmtest den 3. maj er dog endnu ikke blevet undersøgt eller offentliggjort.