Danske borgere bør forudse den igangværende græspollensæson

Stock Photo, tags: den - images.unsplash.com

Græspollensæsonen begynder at brede sig over Danmark. Da sidste års sæson slog en rekord i sundhedsspørgsmål, forventes borgerne at forudse dens indvirkning på deres helbred, især dem med pollen- og astmaallergi.

Omkring en million danskere med pollenallergi skal tage ekstra forholdsregler til den igangværende græspollensæson. Mængden af græspollen i luften i dagens sæson anses for høj og kan udløse astma. Selvom antallet endnu ikke er opgjort, skal borgeren være opmærksom på sidste års rekord.

Sidste år blev der i juni registreret 411 pollen per kubikmeter luft. Det slog den højeste tidligere rekord i 2014 med 325 pollen per kubikmeter luft. Da det varmere klima kan være hovedårsagen til stigningen i pollen, kan pollentallet være endnu højere i år.

Den danske biolog Mathilde Kloster forklarede, at borgere, især dem med pollenallergi, kunne håbe på, at vejret kan reducere mængden af pollen i luften ved at udtørre planterne.

“Har man pollenallergi, kan man håbe på enten en meget tør sommer, som vil få græsset til at udtørre, eller en meget våd sommer, som vil “vaske” pollen ud af luften,” sagde Kloster.

Tips til at foregribe græspollen

For at forhindre pollen- og astmaallergi anbefaler eksperter flere tips til beskyttelse mod luftbåren pollen. For eksempel råder Kloster enkeltpersoner til at overvåge vindmønstre og vegetation i deres respektive områder.

“Græspollen flyver sjældent mere end et par hundrede meter fra moderplanten. Derfor kan lokal beplantning og vedligeholdelse have stor betydning for mængden af græspollen i et givet område,” forklarer Kloster.

I tråd med Klosters følelser mener direktør Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark, at klipning af vildt græs og andre planter kan være med til at forhindre spredning af pollen. Hansen foreslår også at “begrænse græsset og plante” i pollensæsonen for at skabe et bedre miljø for alle levende væsener.

Flere artikler, der kunne interessere dig...