Dansk undersøgelse viser potentielt havstrømskollaps i fremtiden

Stock Photo, tags: undersøgelse - upload.wikimedia.org

En nylig undersøgelse foretaget af danske forskere, offentliggjort i tirsdags, har vist bekymrende klimaforhold, der kan være forårsaget af Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC) kollaps.

To forskere, der har udført undersøgelsen, Peter Ditlevsen og Susanne Ditlevsen, har beregnet AMOC’s potentielle kollaps om få år i dette århundrede. AMOC bevæger sig gennem havet fra tropiske territorier til Nordeuropa.

Danmarks klima vil være meget koldere efter det mulige kollaps i 2057. Selvom denne forskning er blevet publiceret globalt og skabt overskrifter i mange lande, tvivlede forskere på, at resultaterne var nøjagtige.

Ikke desto mindre insisterede oceanograf Stefan Rahmstorf på, at havstrømmene faktisk er på kanten af at kollapse. I et interview med CNN sagde han, at kollapset er uundgåeligt, især under disse moderne omstændigheder.

“Der er stadig stor usikkerhed om, hvor vendepunktet for AMOC er. Men det nye studie føjes til beviserne for, at det er meget tættere på, end vi troede for bare et par år siden,” sagde Rahmstorf.

Professor i klimaforandringer og jordsystemvidenskab Tim Lenton gentog Rahmstorfs ord og sagde, at AMOC snart vil overgå sit vendepunkt, og at kollapset ikke kan forhindres.

Tvivlede beregninger

Flere forskere tvivler på undersøgelsens resultater, da de modsiger andre undersøgelser baseret på 150 års temperaturmålinger i overfladevandet i det nordvestlige Atlanterhav.

Alexander Robinson, ekspert i havstrømme ved Complutense University of Madrid, påpegede, at målingerne ikke var gode indikatorer for dybe havstrømme.

Robinson var dog enig i, at temperaturanomalierne i Nordatlanten indikerer en betydelig klimaændring.

“I det omfang, temperaturanomalier i Nordatlanten kan betragtes som en god indikator for AMOC, så viser dette arbejde overbevisende, at en betydelig ændring i dens tilstand sandsynligvis skyldes global opvarmning i dette århundrede,” sagde han til El Pais.

Derudover var den danske undersøgelse mere pessimistisk end FN’s seneste rapport i sit mellemstatslige panel om klimaændringer (IPCC). FN forudsagde, at havstrømmen ville svækkes over en lang periode, men et egentligt kollaps er usandsynligt i den nærmeste fremtid.

Mange eksperter, herunder Max Planck Institute-forskeren Jochem Marotzke, har en tendens til at slutte sig tættere til FN-rapporten og bemærker, at den danske undersøgelse ikke giver nogen tvingende grund til at ændre IPCC’s vurdering.