Danmark er bagud i forhold til naboer i European Space Agency-finansiering

eng, tags: danmark til european space - www.esa.int

Ifølge en nylig analyse foretaget af Dansk Industri haltede Danmarks investering i European Space Agency (ESA) bagud i forhold til nabolandene. Resultaterne afslørede, at Danmark bidrog med 45 kr. pr. indbygger, mens Norge tildelte mere end det dobbelte, og Sverige forpligtede 60 kr. pr. indbygger.

Mikkel Haarder, vicegeneraldirektør, understregede behovet for at løse denne uoverensstemmelse og sagde: “Det skubbede til innovation og udvikling i vores erhvervsliv og gav penge tilbage på bundlinjen.”

Haarder fremhævede rumforskningens betydningsfulde rolle på forskellige områder, herunder klima- og miljøovervågning, hvilket understregede det forretningspotentiale, der er forbundet med disse bestræbelser.

ESA’s finansiering kom fra dets 22 medlemslande, og Danmark forventedes at bidrage med over 800 millioner kroner i perioden 2023-2025. Danmarks budgetandel var dog faldet i takt med, at andre lande øgede deres bidrag, hvilket gjorde Danmarks engagement endnu mere kritisk.

John Leif Jørgensen fra DTU Space beklagede konsekvenserne af Danmarks lavere økonomiske bidrag og sagde, at det begrænsede landets muligheder for top-tier-samarbejder. Jørgensen pegede også på, at Danmarks reducerede investeringer hæmmede nationens muligheder for at forfølge projekter med betydeligt eksportpotentiale.

For at illustrere sin pointe fremhævede Jørgensen forskellen mellem at sikre sig en plads på en amerikansk mission versus en ESA-mission. Desuden hævdede han, at det var forholdsvis nemmere for ham at inkorporere sine teknologier i en amerikansk mission på grund af Danmarks utilstrækkelige finansiering.

“Meget rumfart var et blåt hav – der var ingen leverandør, så det var relativt let at komme ind på markedet og få en værdifuld eksport,” sagde Jørgensen. “Men hvis andre havde taget det, så skete det ikke.”

Som svar på analysen understregede minister for videregående uddannelse og videnskab Christina Egelund vigtigheden af rumforskning. Egelund fortalte, at Danmark for nylig tilførte ESA yderligere 78,2 millioner kroner, hvilket er det højeste danske bidrag i over et årti.

“Der var ingen tvivl om, at der var et stort potentiale på området,” sagde hun. “Derfor var det i min optik også naturligt, at vi fra dansk side måtte overveje, om vi kunne steppe op, næste gang vi fordeler vores forskningsmidler.”

Flere artikler, der kunne interessere dig...