Danish Clean Water introducerer ny teknologi til at bekæmpe legionella i drikkevand

rb w, tags: til af - images.unsplash.com

Den Sønderborg-baserede virksomhed Danish Clean Water (DCW) har løftet sløret for en banebrydende løsning til at imødegå den voksende bekymring for Legionella i drikkevand med deres højteknologiske desinfektionsgeneratorer.

Teknologisk Institut og Statens Serum Institut har for nylig offentliggjort resultaterne af et omfattende Legionella-projekt, der fremhæver en innovativ teknologi fra DCW, der tilbyder en yderst effektiv og miljøvenlig desinfektionsmetode for vand, der bruges i bygninger.

Feltundersøgelser udført i to boligejendomme, herunder en stor almennyttig ejendom i Københavnsområdet og en mindre boligejendom i Sønderjylland, viste hurtig eliminering af legionellabakterier ved aktivering af DCW-generatoren.

Resultaterne blev opnået ved temperaturer under det nuværende lovkrav på 50 grader Celsius for varmtvandssystemer, hvilket indikerer et betydeligt potentiale for betydelige energibesparelser og et hurtigt afkast af investeringen.

Legionærsyge er en alvorlig form for lungebetændelse forårsaget af legionellabakterier. Undersøgelser viser, at den rangerer som den tredje værste sygdom med hensyn til dødelighed og den femte værste med hensyn til menneskelig påvirkning.

I Danmark er tilfældene af legionærsyge alarmerende høje med 4,4 tilfælde per 100.000 indbyggere i 2021, hvilket resulterer i næsten 300 tilfælde og 40-60 dødsfald årligt. Dette tilskrives i høj grad utilstrækkelige varmtvandsrørstemperaturer, enten på grund af energibesparende foranstaltninger eller systemer, der ikke er i stand til at opretholde høje temperaturer.

Ved at erstatte høje temperaturer med DCW-generatorer til legionellabeskyttelse kunne den danske befolkning anslået spare 1-2 milliarder kroner årligt. Der er allerede installeret over 500 DCW-generatorer i Danmark og andre europæiske lande, som effektivt bekæmper legionella-forurening.

Forskrifter skal opdateres

Mens bestræbelser på at reducere varmtvandsrørstemperaturerne for at spare energi er blevet iværksat i Danmark, er de eksisterende regler ikke i stand til at løse problemet med legionellaforebyggelse.

DCW CEO Hagbard Clausen understreger behovet for opdaterede regler for mere effektive alternativer og siger: “Vi har brug for nogle opdaterede regler, der tager højde for nye, bedre muligheder.”

Danmark har ifølge Clausen forsøgt at bekæmpe Legionella med høje temperaturer, efter reglerne. Men det virker ikke altid i praksis og passer dårligt til behovet for energibesparelser.

I erkendelse af, at det haster med at tackle det voksende legionellaproblem, presser EU på for øget beskyttelse mod legionella gennem et nyt drikkevandsdirektiv.