COVID-19-vaccinen når 31.000 kr. i Region Sjælland

0 3, tags: 31.000 region - images.unsplash.com

Administration af COVID-19-vaccinedoser ser ud til at være meget dyrt i fire ud af Danmarks fem regioner. Især Region Sjælland står over for høje omkostninger, hvor prisen for en enkelt coronavaccineindsprøjtning når op til 31.000 kroner. Denne høje pris har rejst bekymringer om spild af skatteydernes penge.

Selvom den udbredte trussel om COVID-19 er aftaget, og vaccinesæsonen sluttede den 28. februar, er regionerne stadig ansvarlige for at vaccinere personer, der ikke har modtaget deres første, anden eller tredje dosis, og dem, der er særligt sårbare.

Fra 1. marts skal regionerne også selv dække udgifterne til COVID-19-vacciner, da staten ikke længere afholder udgifterne i vaccinesæsonen henover vinteren.

12,3 mio. kr. i udgift

Region Sjælland har i løbet af marts og april afholdt en samlet udgift på 12,3 millioner kroner til at opretholde driften af sine seks stadig åbne vaccinationscentre. Dette omfatter husleje, lønninger, driftsomkostninger, køretøjer og afregningsgebyrer for uopsigede lejemål.

I løbet af disse to måneder besøgte i alt 402 personer vaccinecentrene for at modtage deres injektioner. Blandt de administrerede vacciner var 256 mod COVID-19, mens de resterende var til influenza- og pneumokokvaccinationer. Det betyder, at en enkelt vaccination i Region Sjælland i gennemsnit har kostet 30.626 kroner.

En sundhedsøkonom ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) Jakob Kjellberg kritiserede de alt for dyre udgifter forbundet med vaccinationsydelser. Han understregede opsætningens forældede karakter og understregede, at indsprøjtning af en vaccine typisk højst må koste et par hundrede kroner.

“De her beløb er eksorbitant store. Når vi har nogle tal, der viser, at det koster op imod 31.000 kroner at skyde en vaccine ind, så er det et setup, der har været fuldstændig udidssvarende i forhold til opgaven. Det koster normalt et par hundrede kroner at give en vaccination.”

Kjellberg påpegede endvidere spild af skatteydernes penge og bemærkede, at der blev afsat betydelige ressourcer til at drive og vedligeholde store vaccinationscentre, der forblev tomme og ubrugte. Dette indikerer en klar dårlig forvaltning af midler og en tilsidesættelse af omkostningseffektivitet.