9 UD AF 10 SPARER 3.000 KR. PÅ DERES BILFORSIKRING

Gør som 800.000 andre! Indtast din nummerplade og få overblik på 30 sekunder - gratis:


CONCITO siger, at Danmark kæmper for at nå 2025-klimamålet

Video, tags: danmark nå - Youtube

Danmarks fremskridt i retning af at nå sit 2025-klimamål om at reducere udledningen af drivhusgasser med mindst 40 procent i forhold til 1990, er i øjeblikket mangelfuld.

Danmark har dog siden øget sit mål til en reduktion på 70 procent i 2030 for at blive et netto-nul-emissionsland i 2050. Det fremgår af den grønne tænketank CONCITOs analyse af de midler, regeringen arbejder med for at nå klimamålene.

“Vi er væsentlig længere fra at indfri klimalovens 2025-mål, end det fremgaar af den officielle Klimastatus og -fremskrivning 2023 (KF23). Det betyder, at der hurtigst muligt skal vedtages ekstra klimapolitik, der kan virke her og nu, hvis vi skal levere på 2025-målet,” sagde CONCITO-direktør Christian Ibsen.

Der er behov for en hurtig handling for at gennemføre effektive klimaændringspolitikker. Derfor må regeringen prioritere dette spørgsmål i betragtning af, at resultaterne af sådanne politikker kan være uforudsigelige og tage tid at blive synlige.

For at opfylde klimamålet foreslår CONCITO alternativer. Regeringen kan for eksempel beskatte diesel, sætte en højere pris på kul til el og varme og skabe krav til landbruget, der kan mindske klimaaftrykket fra kunstgødning og husdyr. CONCITO advarer mod øget blanding af biobrændstoffer på grund af dets omkostninger og tvivlsomme klimaeffekt.

Den gode nyhed er, at Ibsen yderligere nævnte, at der stadig er tid til at implementere politikker, der når målet. Regeringen skal overveje tingene med klare øjne, når de forhandler om 2025-målet og foretrække løsninger, der leverer resultater meget hurtigere.

CONCITOs fokusområder

CONCITO blev grundlagt i 2008 og er en uafhængig videnspartner for beslutningstagere på tværs af det danske samfund – politikere, erhvervsliv, akademia og civilsamfund med fokus på bæredygtig udvikling og klimaforandringer.

Den københavnske tænketank har til formål at levere forskning, analyser og politiske anbefalinger til at fremme bæredygtig udvikling og adressere klimaændringer.

CONCITO fokuserer på flere nøgleområder for at løse udfordringerne ved klimaændringer. Den analyserer og anbefaler politikker for klima og energi, med særlig vægt på vedvarende energi, energieffektivitet og kulstofpriser.

CONCITO fremmer også bæredygtig byudvikling ved at reducere bytransport og bygningsemissioner. For bæredygtig praksis inden for forbrug og produktion tilskynder CONCITO vedtagelsen af cirkulær økonomi-tilgange.

Endelig giver CONCITO analyser og anbefalinger til klimatilpasning, der hjælper lokalsamfund med at forberede sig på og tilpasse sig virkningerne af klimaændringer.