Biolog diskuterer Danmarks akutte masseudryddelseskrise

c, tags: biolog - upload.wikimedia.org

Den danske biolog Peter Skødt Knudsen bragte for nylig Danmarks presserende bekymring for en masseudryddelse frem i lyset, hvor dyr og planter forsvinder i et alarmerende tempo. På trods af at han besidder viden om, hvordan man tackler dette problem, understreger Knudsen, at mennesker på uforklarlig vis er inaktive og ikke foretager sig noget for at løse problemet.

Ifølge Knudsen står Danmark i øjeblikket over for den grumme virkelighed, at hvert femte dyr sammen med flere planter og svampe er i fare for at uddø. Selvom eksperternes indsats gennem forskellige tiltag, fortsætter biodiversiteten i landet med at falde støt over tid.

Den udbredte forsvinden af forskellige livsformer er en dødelig fare for alle skabninger på Jorden. Biologen fremhævede, at denne trussel rækker ud over Danmark og påvirker den globale biodiversitet. Han omtalte det som den sjette masseudryddelse.

For omkring 65 millioner år siden fandt en betydelig begivenhed sted kendt som den sidste masseudryddelse. Denne begivenhed blev udløst af en asteroidekollision i Mexico, hvilket resulterede i udryddelse af dinosaurer og andre arter. Men den nuværende udryddelseskrise er primært forårsaget af menneskelige aktiviteter, der udtømmer Jordens naturressourcer i en alarmerende hastighed.

“Problemet er, at vi har vænnet os til den menneskepåvirkede natur, som den ser ud i dag,” sagde Knudsen.

“Ingen kan rigtigt huske den naturlige danske natur, og derfor er det svært at forestille sig, hvordan der kan komme til at se ud, når vi får en sund og velfungerende natur igen.”

Manglen på naturlig balance

Ifølge Biodiversitetsrådet er der en betydelig ubalance mellem tilstedeværelsen af naturlige økosystemer og menneskelige aktiviteter i dag.

Danmark er et eksempel, da kun 2,3 procent af landets samlede areal kan klassificeres som vild natur, hvor næsten to tredjedele af jorden bliver brugt til landbrug.

“Kræver det forbehold mindre landbrug,” sagde Knudsen.

Han var enig med rådet ved at sige, at verden er nødt til at give biodiversiteten mere plads til at vokse. Selv små firkantede steder fra et hvilket som helst område i landet ville tælle, så længe det får lov til at udvikle sig uden menneskelig indblanding.

Den Europæiske Union delte de samme tanker om truslen om biodiversitet. I 2022 havde organisationen til formål at skabe en mere beskyttet natur i hele Europa. Danmark satte også sit formål, som kræver, at 30 procent af sine arealer omdannes til vild og fredet natur.